0942 391 917 - 0964 79 97 79

THỦ TỤC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN

Trình tự tiếp tục kinh doanh trước thời hạn tạm ngưng công ty

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn, Giấy xác nhận về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn.

 

Cách thức kinh doanh trước thời hạn tạm ngưng công ty

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Hồ sơ kinh doanh trước thời hạn tạm ngưng công ty bao gồm

1. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu quy định);

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

     Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng, xin vui lòng liên hệ: 

Tổng đài tư vấn: 1900 63 6995 hoặc Hotline: 0942 391 917 - 0964 79 97 79