0942 391 917 - 0964 79 97 79

Thuế - Hóa đơn

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế từ năm 2017 như thế nào? Gồm những gì? Bài viết này Kế toán thuế Hợp Luật xin hướng dẫn các bạn cách thay đổi thông tin đăng ký thuế như: đổi tên cơ sở kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, tài khoản ngân hàng,…

KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

DỊCH VỤ XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ KHÓ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN HOÁ ĐƠN

Gặp những sai sót khi lập hóa đơn kế toán là những chuyện không thể tránh khỏi với các doanh nghiệp. Những sai sót ấy bắt buộc các doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp nhằm tránh sai phạm và xử phạt hóa đơn sai theo quy định pháp luật như:

TÍNH NỘP THUẾ TNCN CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VN

Cá nhân là người nước ngoài đã được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì có trách nhiệm khai thuế toàn cầu tại Việt Nam

CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM CỦA GIÁM ĐỐC CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN KHÔNG?

Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

HOÁ ĐƠN SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT KHÔNG DẤU KHÔNG PHẢI LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ

Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

THỦ TỤC NỘP THUẾ KINH DOANH XÂY DỰNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH

Doanh nghiệp có kinh doanh xây dựng, lắp đặt giá trị từ 1 tỷ trở lên (gồm cả thuế GTGT) và chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh không có đơn vị trực thuộc phải nộp thuế vãng lai.

KHAI NỘP THUẾ GTGT CHO CHI NHÁNH

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.