0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP

Vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là phần vốn bao gồm: vốn nhà đầu tư cam kết góp (tức vốn điều lệ) và vốn huy động khác của công ty được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty. Vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể bằng hoặc cao hơn vốn điều lệ mà công ty đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời Gian: 07 ngày

Giá: Vui lòng liên hệ

Khi thay đổi vốn đầu tư công ty phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và có thể phải thực hiện hoặc không phải thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu vốn điều lệ không thay đổi.

I. Thủ tục thay đổi vốn đầu tư:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Tổng đài tư vấn: 1900 63 6995 hoặc Hotline: 0942 391 917 - 0964 79 97 79