0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ Lao Động - Bảo Hiểm

Điều kiện và hồ sơ Thành lập Công đoàn cơ sở

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Trợ cấp thôi việc

Khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ từ đủ 12 tháng trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là 1/2 tháng lương, cộng phụ cấp lương (nếu có)


Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp rất quan trọng với người lao động, tuy nhiên để hiểu rõ về bảo hiểm thất nghiệp cũng như các quy định để được nhận bảo hiểm thất nghiệp thì không phải ai cũng biết. Để đảm bảo quyền lợi của mình, người lao động cần lưu ý những quy định sau đây về BHTN để tránh bị mất quyền lợi của bản thân


Truy thu bảo hiểm xã hội

Khi phát sinh nợ tiền bảo hiểm xã hội từ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, dẫn đến việc không nộp tiền bảo hiểm của các đối tượng thì cơ cơ quản lý bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế?


Thủ tục báo tăng lao động tham gia Bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp đã tham gia bảo hiểm lần đầu rồi nhưng trong năm phát sinh thêm lao động có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên, khi đó doanh nghiệp phải có trách nhiệm báo tăng LĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động với cơ quan Bảo hiểm xã hội


Lương tháng 13

Lương tháng 13 là một cách gọi khác về "tiền thưởng" cuối năm mà người sử dụng lao động dành cho người lao động vào dịp kết thúc một năm làm việc


Miễn giấy phép lao động

Người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam cần có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Khi làm các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh và khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, người lao động là công dân nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động. Trong trường hợp người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam


Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động của người lao động

Sau khi ký hợp đồng lao động, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện đó là: có căn cứ chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật; thực hiện thủ tục báo trước. Nếu không đáp ứng đồng thời các điều kiện nêu trên, bản thân người lao động sẽ phải gánh chịu những hệ quả pháp lý bất lợi nhất định


ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Bộ luật lao động 2012, theo đó người sử dụng lao động được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với người lao động trong các trường hợp quy định tại Điều 38, như sau: