0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch vụ đầu tư nước ngoài

Thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài tại Việt nam

Từ ngày 20/08/2016 Thông tư số 11/2016/BCT hướng dẫn Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực có nhiều quy định mới liên quan đến hồ sơ, thủ tục, hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam


Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt nam

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng phát triển không chỉ trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia, một khu vực mà mong muốn mở rộng thêm Chi nhánh ra nhiều quốc gia và vươn cánh tay ra toàn thế giới. Khi muốn mở thêm Chi nhánh để thực hiện hoạt động kinh doanh tại quốc gia khác cần phải tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại


Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, Nhà nước ta khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước


Thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư dự án

Bên cạnh việc thành lập dự án đầu tư mới thì việc làm thế nào để chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cũng là mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Hiện nay, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015 NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư.


Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh, Thành phố

Hiện nay, Việt Nam đang khuyến khích đầu tư trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, ngành công nghệ thông tin, điện tử,... khuyến khích đầu tư trên các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Do đó, nhà đầu tư nên lựa chọn đầu tư vào các lĩnh vực hoặc địa bàn trên để được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư từ Nhà nước và tạo lợi thế cho mình để đầu tư kinh doanh đạt hiệu quả.


Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Trong quá trình đầu tư, vì nhiều lí do mà dự án đầu tư đó buộc phải ngừng, tạm ngừng. Các chủ đầu tư đang gặp khó khăn trong việc ngừng, tạm ngừng dự án đầu tư. Dưới đây là tư vấn của Hợp Luật chúng tôi về vấn đề này.