0942 391 917 - 0964 79 97 79

Bảng Tin Tháng

Bản tin pháp luật tháng 03 năm 2016

Hóa đơn chứng từ của chi phí điện nước năm 2015 phát sinh trước ngày 06/08/2015 áp dụng theo quy định của thông tư 78/2014/TT-BTC thì phải có bảng kê 02/TNDN; phát sinh từ ngày 06/08/2015 trở đi áp dụng theo quy định mới tại thông tư 96/2015/TT-BTC thì không cần bảng kê 02/TNDN.


Bản tin pháp luật tháng 04 năm 2016

Cung cấp những lời khuyên, những kinh nghiệm của các chuyên gia và các nhà xuất khẩu kinh nghiệm về các vấn đề kinh doanh xuất khẩu như: Marketing, quản lý, vận chuyển, tham gia hội chợ, quản trị chất lượng, v.v… Ngoài ra, nơi đây cũng cung cấp cho các doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu các công cụ tư vấn hữu ích liên quan đến quá trình hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.