0942 391 917 - 0964 79 97 79

Tư vấn doanh nghiệp

TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG

Tư vấn hợp đồng Dân sự nói chung và hợp đồng Thương mại nói riêng cần phải có nhiều kỹ năng và hiểu biết chuyên sâu về chuyên môn. Trong quá trình soạn thảo hợp đồng phải giảm thiểu rủi ro tối thiểu cho cả hai bên khi gặp phải các vấn đề phát sinh trong tương lai

THỦ TỤC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN

Tại Khoản 2, khoản 4 Điều 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 có quy định về tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần như sau: “2. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm”

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH

Theo Luật doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng

ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MẪU DẤU

Doanh nghiệp sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế từ năm 2017 như thế nào? Gồm những gì? Bài viết này Kế toán thuế Hợp Luật xin hướng dẫn các bạn cách thay đổi thông tin đăng ký thuế như: đổi tên cơ sở kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, tài khoản ngân hàng,…

THỦ TỤC CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân ngày càng phổ biến trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Vậy cho thuê doanh nghiệp là gì? Quyền hạn và quy định pháp luật nào quy định về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

KÊ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Để kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, trước hết các bạn cần biết cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt, sau dó điền số liệu vào 2 phụ lục và tổng hợp số liệu lên tờ khai.