0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ Kế Toán Thuế

Dịch vụ báo cáo thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế gián thu, tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế, người nộp thuế chỉ là người thay thế người tiêu dùng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Đồng thời VAT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng


Dịch vụ kê khai - quyết toán thuế

Thuế vừa là quy định bắt buộc mà các doanh nghiệp phải thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, đồng thời vừa là khoản tiền các doanh nghiệp phải chi mà không được hoàn trả trực tiếp. Chính vì thế trong suy nghĩ và tâm lý của mình, các doanh nghiệp luôn muốn làm sao đó để đóng thuế càng ít càng tốt để không bị làm vơi đi túi tiền của mình.


Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo điều 19 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: “Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân”.


Dịch vụ kiểm tra sổ sách trước khi quyết toán

Dịch vụ kiểm tra sổ sách trước khi quyết toán cung cấp giải pháp tổng thể về kiểm tra toàn bộ báo cáo tài chính, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hoạch toán, kiểm tra các báo cáo kế toán và thực hiện các điều chỉnh kế toán cần thiết để sổ sách kế toán, báo cáo kế toán, báo cáo thuế đúng theo quy định của pháp luật.


Dịch vụ quyết toán thuế với cơ quan thuế

Quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra các số liệu thuế mà công ty đã kê khai bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân… Hoạt động quyết toán thuế thường diễn ra sau một thời gian hoạt động của doanh ghiệp để xác định số thuế thực tế doanh nghiệp cần phải nộp so với số liệu đã kê khai.


Dịch vụ kế toán báo cáo thuế trọn gói tại Bình Dương

Dịch vụ kế toán báo cáo thuế trọn gói tại Bình Dương của công ty Cổ Phần Hợp Luật sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục pháp lý, sổ sách kế toán, báo cáo thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính, hoá đơn, thống kê như một bộ phận kế toán hoàn chỉnh lại công ty, trong đó bao gồm cả đứng chức danh kế toán trưởng tại công ty


Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty Cổ phần Hợp Luật chuyên cung cấp dịch vụ kế toán báo cáo thuế trọn gói, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ soát xét sổ sách kế toán,...tại Biên Hoà, tại các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai.


Dịch vụ kế toán thuế tại Hồ Chí Minh

Dịch vụ kế toán thuế tại Hồ Chí Minh-Hợp Luật cung cấp dịch vụ cho hàng trăm khách hàng là các công ty thành lập, hoạt động tại khu vực Hồ Chí Minh. Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ công ty Cổ Phần Hợp Luật để được hỗ trợ tất cả các thủ tục khai báo thuế, sổ sách kế toán.


Hoàn thiện sổ sách kế toán

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán là một hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chừng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế, dịch vụ kế toán và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để sổ sách kế toán và các báo cáo kế toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.