0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ

DỊCH VỤ CẤP PHÉP ATTP

Cơ sở sản xuất, kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm là các đối tượng bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty cổ phần Hợp Luật hướng dẫn và hỗ trợ quý khách hàng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, con người, hồ sơ giấy tờ để việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật

Thời Gian: Từ 21 ngày

Giá: Tùy hồ sơ cụ thể

Vệ sinh an toàn thực phẩm đang ngày càng trở thành một trong những điểm nóng đáng quan tâm của xã hội và tác động lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Ngày 25/04/2012 Nghị định 38 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và phân công quản lý an toàn thực phẩm cho ba bộ:

  • Thủ tục và quy trình xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Bộ y tế
  • Thủ tục và quy trình xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Bộ Công Thương
  • Thủ tục và quy trình xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Bộ Nông Nghiệp

Theo đó Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nếu cơ sở đã đi vào hoạt động mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì mức phạt từ cảnh cáo đến phạt hành chính hoặc đóng cửa cơ sở. 
 

Hợp Luật chịu trách nhiệm thực hiện các công việc dưới đây:

  • - Liên hệ đơn vị Tổ chức tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và các lao động trong công ty (nếu khách hàng chưa có)
  • - Hướng dẫn chủ doanh nghiệp thực hiện khám sức khoẻ theo quy định
  • - Ra biên bản kiểm tra điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp
  • - Ra giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
  • - Tiếp đoàn kiểm tra tại cơ sở
  • - Đóng phí lệ phí nhà nước, phí công chứng, ủy quyền
  • - Tư vấn cho khách hàng quyền và trách nhiệm có liên quan, hiệu lực của giấy xác nhận