0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ

LAO ĐỘNG BẢO HIỂM TRỌN GÓI

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có sử dụng lao động hay không sử dụng lao động đều có nghĩa vụ thực hiện các thông báo, báo cáo nhất định. Công ty cổ phần Hợp Luật hỗ trợ trọn gói các thủ tục liên quan đến lao động, bảo hiểm phát sinh định kỳ và đột xuất tại doanh nghiệp

Thời Gian: Tùy hồ sơ

Giá: Từ 2.000.000 VNĐ/tháng

Trong gói dịch vụ này công ty Hợp Luật cung cấp cho quý khách hàng là doanh nghiệp mới thành lập các nội dung sau:

  • - Đăng ký lao động, bảo hiểm ban đầu
  • - Đăng ký thang bảng lương, quy chế, nội quy công ty
  • - Lập sổ quản lý lao động
  • - Báo tăng giảm bảo hiểm, cấp thẻ BHYT
  • - Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT, 

....

 

Ngoài ra thực hiện các công việc định kỳ về lao động và bảo hiểm như sau:

  • - Báo cáo số lượng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập
  • - Báo cáo hàng tháng về tình hình biến động về lao động nếu có trước ngày 03 hàng tháng tại trung tâm dịch việc làm tỉnh thành
  • - Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp hằng năm trước ngày 15/01 năm sau về Sở LĐTB-XH

 

Lập hồ sơ giải quyết các chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản, hưu trí,... và thực hiện các chế độ báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước