0942 391 917 - 0964 79 97 79

Văn bản pháp luật LĐ-BH

TĂNG MỨC TIỀN HƯỞNG BHYT, BHXH VN ĐÃ CÓ VĂN BẢN CHÍNH THỨC GỬI BHXH CÁC TỈNH NGÀY 06/06/2016

Mức cùng chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng, tương đương 40 tháng lương tối thiểu. Mức cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng.

CÔNG VĂN SỐ: 2046/BHXH-CSYT ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ THEO NGHỊ ĐỊNH 47/2016/NĐ-CP CỦA CP TRONG THANH TOÁN CHI PHÍ KCB BHYT

Ngày 26/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2016 nhưng tính hưởng từ ngày 01/05/2016 là 1.210.000 đồng/tháng tăng lên 60.000 đ so với quy định trước đó, do đó chi phí khám chữa bệnh BHYT cũng được tăng lên.

THÔNG TƯ SỐ: 59/2015/TT-BLĐTBXH NGÀY 29/12/2015 CỦA BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT BHXH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2014

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

CÔNG VĂN SỐ: 1388/TB-BHXH VỀ MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI TỪ T5/2016 TÍNH VÀ HƯỞNG BẢO HIỂM

Căn cứ Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở được tính hưởng kể từ 01/05/2016 là 1.210.000 đồng

CÔNG VĂN SỐ: 1258/BHXH-QLT NGÀY 13.05.2016 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 1.7.2016

Về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố

CÔNG VĂN SỐ: 848/BHXH V/V HƯỚNG DẪN BỔ SUNG SỐ TÀI KHOẢN VÀ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ NGẮN HẠN CHO NLĐ

Thực hiện khoản 3 điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 về quyền của người lao động được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản tiền gửi của người lao động tại ngân hàng, nay Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn đơn vị cung cấp thông tin số tài khoản của người lao động để nhận trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức sau ốm đau, sau thai sản, sau TNLĐ-BNN (chế độ ngắn hạn)

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 88/2015/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 95/2013/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ LAO ĐỘNG

Văn bản sửa đổi bổ sung 1 số điều tại nghị định số 95/2013/NĐ-CP, và được hợp nhất tại Nghị định số: 4756/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất nghị định 95/2013/NĐ-CP và 88/2015/NĐ-CP.

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 95/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Văn bản đã bị bị sửa đổi bổ sung 1 số điều tại nghị định số 88/2015/NĐ-CP, và được hợp nhất tại Nghị định số: 4756/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất nghị định 95/2013/NĐ-CP và 88/2015/NĐ-CP.