0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ Thay Đổi Giấy Phép

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp – Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình. Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Công ty Hợp Luật bao gồm tất cả các dịch vụ pháp lý tại Sở kế hoạch đầu tư, Cơ quan thuế liên quan đến thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.


Thay đổi thành viên góp vốn

Hoạt động thay đổi thành viên góp vốn bằng việc chuyển nhượng vốn, thừa kế, cho tặng phần vốn góp trong các công ty trách nhiệm hữu hạn phổ biến trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Khi thay đổi thành viên góp vốn, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy phép mới.


Dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ góp vốn

Dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ góp vốn - Được phép thực hiện cho tất cả các loại hình công ty: TNHH một thành viên, TNHH hai thành viên trở lên, cổ phần, hợp danh, ... Hợp Luật sẵn sàng thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn góp một cách nhanh chóng và hiệu quả.


Dịch vụ thay đổi trụ sở/chi nhánh/địa điểm kinh doanh cùng quận, khác quận, khác tỉnh

Trước khi thực hiện thay đổi trụ sở cùng quận, khác quận, khác tỉnh, doanh nghiệp phải làm thủ tục với cơ quan thuế và xử lý hoá đơn, con dấu. Hợp Luật hỗ trợ quý doanh nghiệp mọi thủ tục thuế, hoá đơn, con dấu, đăng ký doanh nghiệp liên quan đến hồ sơ chuyển quận.


Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ Phần Hợp Luật hỗ trợ sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh trong các trường hợp: thay đổi tên, chuyển trụ sở, thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng giảm vốn điều lệ, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và các thay đổi khác so với thông tin đăng ký doanh nghiệp


Dịch vụ thay đổi đại diện theo pháp luật

Dịch vụ thay đổi đại diện theo pháp luật hay còn gọi thay đổi giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần Hợp Luật hỗ trợ quý doanh nghiệp mọi thủ tục pháp lý liên quan đến hồ sơ doanh nghiệp và thuế.