0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch vụ giải thể công ty

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan khác nhau dẫn đến việc các doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của mình (hay còn gọi là đóng cửa địa điểm kinh doanh). Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh


Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPDD đối với công ty Hợp danh

Công ty có quyền chấm dứt hoạt động của chi nhánh, VPDD trong trường hợp các chi nhánh và VPDD đó hoạt động kinh doanh không hiệu quả hoặc trụ sở chính không còn có nhu cầu mở chi nhánh, VPDD nữa. (Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPDD Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp và Điều 206 Luật Doanh nghiệp)


Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Khoản 4 Điều 206 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật


Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, vpdd đối với công ty cổ phần

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh


Thủ tục chấm dứt hoạt động cn, vpdd đối với công ty TNHH hai thành viên

Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPDD đối với công ty TNHH MTV

Khoản 4 Điều 206 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.


Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPDD đối với DNTN

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động dựa theo quyết định của chính doanh nghiệp đó, hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền


Thủ tục giải thể công ty

Hợp Luật là công ty dịch vụ chuyên hỗ trợ quý khách hàng tiến hành làm thủ tục giải thể năm 2017 với thời gian nhanh nhất và mức chi phí thấp nhất, chúng tôi cam kết khách hàng không gặp phải vướng mắc sau khi hoàn tất các thủ tục về giải thể công ty.