0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH Hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên và ngược lại

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên và ngược lại là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên và ngược lại. Chủ sở hữu công ty chỉ được chuyển đổi công ty khi đã góp đủ số vốn vào công ty như đã cam kết. Hợp Luật là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tiên phong hiện nay.


Thủ tục chuyển đổi DNTN sang Công ty TNHH

Điểm khác biệt căn bản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn với doanh nghiệp tư nhân là tư cách pháp lý và chế độ chịu trách nhiệm trước các nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, ngoài phần vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp, còn công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân và chủ sở hữu của công ty chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ đã đăng ký, nên với những lợi thế như vậy, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã chuyển đổi mô hình để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh


Thủ tục chuyển đổi công ty Cổ phần sang Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Khi có nhu cầu chuyển đổi hoặc thuộc các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục chuyển đôi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp theo quy định của pháp luật


Thủ tục chuyển đổi Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH Một thành viên

Ngày 01/07/2015 Luật Doanh Nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH có nhiều thay đổi. Điều 197, 198 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định các trường hợp chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên


Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH sang công ty Cổ phần

Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, huy động đa dạng nguồn vốn thì loại hình Công ty Cổ phần có lợi thế hơn cả. Trong quá trình hoạt động Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành Công ty cổ phần để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Công Ty Hợp luật xin tổng hợp trình tự thực hiện chuyển đổi để Qúy khách hàng có thể nắm rõ