0942 391 917 - 0964 79 97 79

Đào tạo kế toán

Đối tượng và phương pháp hoàn thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là một loại thuế gián thu, tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế, người nộp thuế chỉ là người thay thế người tiêu dùng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước


Công việc kế toán là gì?

Kế toán là một nghiệp vụ thiết yếu mà doanh nghiệp nào cũng cần. Từ khâu kê khai hoạch toán đến lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng đều do một tay kế toán viên làm hết. Tuy biết nghiệp vụ kế toán là quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, song kế toán là phải làm những công việc gì, vẫn là một trong số những câu hỏi băn khoăn của những sinh viên đã và đang ngồi trên ghế nhà trường. Để giúp các bạn giải đáp thắc mắc này, Hợp Luật xin đưa ra các công việc chủ yếu mà một kế toán viên thương hay trong môi trường doanh nghiệp