0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHUYẾN MẠI

Khuyến mại là một trong những biện pháp xúc tiến thương mại mà hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện để tăng doanh số bán hàng. Thủ tục thông báo hoặc đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại được qui định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP

Thời Gian: 07 ngày làm việc

Giá: Vui lòng liên hệ

Nguyên tắc chung đối với hoạt động khuyến mại

 • Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và không được xâm hại đến lợi ích hợp pháp của người khác.
 • Không phân biệt đối xử giữa các khách hàng tham gia trong cùng một chương trình khuyến mại. Bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hay dùng để khuyến mại.
 • Việc thực hiện khuyến mại không được tạo ra sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh.
 • Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc.

Các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại, bao gồm:

 • Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 • Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại trên phải gửi thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-1) đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại. Khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại.

Các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Thương mại

Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi và các hình thức khuyến mại khác theo quy định.

Để được hướng dẫn chi tiết, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Tổng đài tư vấn: 1900 63 6995, hoặc Hotline: 0942 391 917 – 0964 79 97 79