0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ Khai Thuế Điện Tử - In Hóa Đơn

Dịch vụ in hóa đơn

Khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn cho người mua. Hóa đơn được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật. Hãy để Hợp Luật hoàn tất các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn một cách an toàn và nhanh nhất.