0942 391 917 - 0964 79 97 79

MẪU NHẬT KÝ THỰC TẬP

Tải về mẫu nhật ký thực tập kế toán

Tải về mẫu nhật ký thực tập công ty xây dựng

Ví dụ: 

Nhật ký tực tập.

  • Đơn vị thực tập: Công ty Cổ Phần Hợp Luật
  • Địa chỉ: 559 Chợ Cầu Muối, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh
  • Người hướng dẫn: P. Giám đốc-Kế toán trưởng Trần Thị Thu Trang

TUẦN I

Ngày, tháng năm

Sáng

Chiều

1/03/2013

(Thứ sáu)

  • ...
  • ...

4/03/2013

(Thứ hai)

  • .....
  • ...

05/03/2013

( Thứ 3)

  • ...
 

...