0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Khoản 4 Điều 206 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật

Thời Gian: 07 ngày

Giá: Vui lòng liên hệ

**** Nội dung Hợp Luật hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục giải thể từ năm 2017:

** Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

** Tư vấn thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên

** Tư vấn thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên trở lên

** Tư vấn thủ tục giải thể công ty cổ phần

** Tư vấn thủ tục giải thể công ty hợp danh

Tuy nhiên, để hiểu được giải thể doanh nghiệp là như thế nào? Cách thức thực hiện ra sao? Hợp Luật xin thông tin đến Quý khách hàng thông tin cơ bản như sau:

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp (Như tài sản, thuế, giấy tờ pháp lý..). Hợp Luật cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp với trình tự như sau: 

I. Tư vấn pháp lý cho khách hàng trước khi giải thể công ty:

- Tư vấn các trường hợp Giải thể công ty.

- Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH  /Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể công ty

- Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể

- Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động.

- Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể ( 03 số báo liên tiếp )

- Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

II. Thực hiện hồ sơ giải thể cho khách hàng 

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Hợp Luật sẽ tiến hành soạn hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.

- Hợp Luật se theo dõi hồ sơ và đại diện khách hàng giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.  

- Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân.   

- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT.

Mọi chi tiết cần hỗ trợ và tư vấn, vui lòng liên hệ: 

Tổng đài tư vấn: 1900 63 6995 hoặc Hotline: 0942 391 917 - 0964 79 97 79