0942 391 917 - 0964 79 97 79

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 03 NĂM 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN

(Tuần 2 tháng 09 năm 2015)

Chuyên mục văn bản pháp luật:

Tổng hợp các văn bản pháp luật thuế TNDN đang có hiệu lực:

Luật thuế TNDN

của Quốc hội Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Hiệu lực thi hành: 01/01/2009

của Quốc hội sửa đổi bố sung một số điều  của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Hiệu lực thi hành: 01/01/2014

sửa đổi bổ sung các luật thuế;

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

ngày 11 tháng 12 năm 2014, hợp nhất 3 Luật nêu trên.

Nghị định

ngày 26/12/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN 

Hiệu lực thi hành: 15/02/2014

sửa đổi bổ sung các nghị định về thuế

          Hiệu lực thi hành: 15/11/2014. Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

ngày 12 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết luật sửa đổi và nghị định sửa đổi

Hiệu lực thi hành: Ngày 01 tháng 01 năm 2015

, ngày 21 tháng 06 năm 2015, hợp nhất 3 nghị định nên trên

Thông tư

 ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính

     Hiệu lực thi hành: 02/08/2014, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014

ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính.

Hiệu lực thi hành:06/08/2015,áp dụng cho kỳ tính thuế  2015 trở đi.

Chưa có Thông tư hợp nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn

NGÀY 24-6-2015 Hướng dẫn điểm mới thông tư 96/2015/TT-BTC

  27072015 bên mua hàng không đăng ký tài khoản ngân hàng vẫn được khấu trừ thuế, tính chi phí

ngày 28 tháng 05 năm 2015 về quà tặng khách hàng do Cục thuế TP. HCM ban hành

Chuyên mục Tin tức – sự kiện:

Bộ Tài chính vừa công bố công khai danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế thuộc 63 cục thuế địa phương, tính đến 30/6/2015, với tổng số lên tới 12.660 tỷ đồng. Ngay sau khi danh sách này được một số phương tiện truyền thông đăng tải đã nhận được phản ứng mạnh của các doanh nghiệp bị “bêu” tên. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, danh sách này của Bộ Tài chính đã không cập nhật vì họ đã nộp thuế rồi tại sao vẫn còn bị sướng tên?…

Đây là một trong những quy định mới về cấp mã số và phân công quản lý thuế đối với DN được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 127/2015/TT-BTC ban hành ngày 21/8/2015.

 

 

 

Chuyên mục Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về thuế

Hóa đơn chứng từ của chi phí điện nước năm 2015 phát sinh trước ngày 06/08/2015 áp dụng theo quy định của thông tư 78/2014/TT-BTC thì phải có bảng kê 02/TNDN; phát sinh từ ngày 06/08/2015 trở đi áp dụng theo quy định mới tại thông tư 96/2015/TT-BTC thì không cần bảng kê 02/TNDN.

Doanh nghiệp có chi phí điện  nước từ tháng 01 /2015 đến tháng 07 năm 2015 phát sinh trước ngày 06 tháng 08 năm 2015; hóa đơn  điên nước mang tên chủ nhà; doanh nghiệp cần có những chứng từ sau để đưa vào chi phí:

- Bảng kêtheo mẫu số 02/TNDN;

- Chứng từ thanh toán tiền điện nước cho chủ nhà(phiếu chi, chứng từ thanh toán qua ngân hàng) hoặc hóa đơn thanh toán tiền điện nước cho công ty:

- Hợp đồng thuê nhà có ghi rõ doanh  nghiệp chịu trách nhiệm về chi phí điện nước.

- Hộ kinh doanh cá thể chịu 3 loại thuế:

- Thuế môn bài;

- Thuế GTGT;

- Thuế TNCN.

Tổng Cục Thuế trong năm 2015 có hướng dẫn khác so với năm 2014.  Một số đơn vị thuế không chấp nhận tính khoản chi lương cho chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ vào chi phí được trừ do có nhiều cách hiểu khác nhau tại mục d điểm 2.6  khoản 2 điều 6 thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung 

Điểm 1.5 mục 1  phần III  ngày 24 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn về khoản thu nhập từ lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên:

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trước đây:

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 3 Điều 2  thì:

Khoản lợi tức nhận được do góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cá nhân) là thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn.

Theo Mục 4.4  của Cục thuế TP. HCM hướng dẫn thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

 

   Khi tặng quà khách hàng xuất hóa đơn GTGT, ghi chính xác và đầy đủ nội dung hàng biếu tặng, kê khai nộp thuế GTGT. Hóa đơn  này không có giá trị kê khai thuế TNDN do doanh nghiệp không phát sinh doanh thu khi tặng quà cho khách hàng.

Doanh nghiệp chi cho các hoạt động phúc lợi của công ty như chi nghỉ mát, nghỉ hè… thì thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ phúc lợi này không được khấu trừ đầu vào do không liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.