0942 391 917 - 0964 79 97 79

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH CHỨNG TỪ VÀ SỔ SÁCH

Mọi giao dịch của Hợp Luật với quý khách hàng có thể được trao đổi trực tiếp tại Trụ sở công ty hoặc qua bộ phận phụ trách. Hợp Luật chúng tôi có bộ phận giao nhận chứng từ chuyên nghiệp tận nơi. 

Trước khi giao dịch với quý khách hàng, chúng tôi sẽ thông báo trước về nhân viên giao nhận và xác nhận lịch hẹn, thời gian, địa điểm cụ thể theo thời gian yêu cầu của quý khách. Khi tới giao dịch, nhân viên được trang bị thẻ nhân viên, điện thoại công ty. Khi bàn giao giấy tờ có biên bản ký nhận có dấu Hợp Luật đầy đủ. Khi thu tiền mặt có phiếu thu có dấu công ty và chữ ký giám đốc.

Chúng tôi đảm bảo cho quý khách hàng thủ tục giao nhận chứng từ nhanh chóng, tận nơi, thuận tiện vì quý khách hàng không phải đi lại, và mất thời gian chờ đợi, đặc biệt là chúng tôi đảm bảo việc giao nhận chứng từ của Hợp Luật tuyệt đối an toàn.