0942 391 917 - 0964 79 97 79

Tin tức

Thời hạn nhận kết quả mẫu dấu doanh nghiệp tại Sở tăng lên 05 ngày làm việc

Trước kia doanh nghiệp khắc dấu, sau đó nộp thông báo mẫu dấu doanh nghiệp lên sở thì nhận được phiếu hẹn trả xác nhận trong ngày hoặc vào ngày làm việc tiếp theo thì nay, Sở kế hoạch đầu tư HCM đã kéo dài thời hạn giải quyết lên 5 ngày làm việc


Chỉ nhận hồ sơ BHXH điện tử hoặc nộp qua bưu điện

Quy định nộp hồ sơ qua bưu điện, qua mạng nằm trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính và hiện thực hóa các quy định của Luật giao dịch điện tử. Hiện nay Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện rất quyết liệt và triệt để vấn đề này, tuy có phần gượng ép, nhưng hiện nay quy định này có vẻ có nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp do không mất nhiều thời gian công sức đi lại và chờ đợi.


Thời hạn hồ sơ doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư rút ngắn còn 3 ngày làm việc

Thời gian chờ kết quả tại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các Sở tỉnh thành khác đều được rút ngắn xuống còn 03 ngày làm việc từ ngày 01/07/2015 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2015


Mẫu 06/GTGT sắp hết hạn

Doanh nghiệp mới thành lập trong năm tài chính 2015 và doanh nghiệp đang hoạt động hết chu kỳ 2 năm xác định phương pháp tính thuế có doanh thu dưới 1 tỷ phải đăng ký mẫu 06/GTGT nộp cơ quan thuế để tiếp tục được khấu trừ thuế.