0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀ NGƯỢC LẠI

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên và ngược lại là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên và ngược lại. Chủ sở hữu công ty chỉ được chuyển đổi công ty khi đã góp đủ số vốn vào công ty như đã cam kết. Hợp Luật là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tiên phong hiện nay.

Thời Gian: 07 ngày

Giá: Vui lòng liên hệ

1. Tư vấn về việc chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên và ngược lại:

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên và ngược lại

- Tư vấn về nội dung Quyết định của Chủ sở hữu công ty thông qua việc chuyển đổi, Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn (nếu có)

- Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi

- Tư vấn về việc thành lập Công ty TNHH hai thành viên như: tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề , người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ sở hữu vốn giữa các thành viên

- Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của Công ty TNHH hai thành viên, Công ty TNHH Một thành viên

- Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, môt bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi

-Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

2. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên và ngược lại:

a.Tiến hành soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty bộ hồ sơ gồm:

- Quyết định của Chủ sở hữu công ty về chuyển đổi loại hình công ty

- Hợp đồng chuyển nhượng + Biên bản thành lý + Giấy biên nhận tiền 

- Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

- Điều lệ Công ty TNHH hai thành viên

- Bản sao chứng thực CMND hoặc hộ chiếu của thành viên tham gia chuyển đổi.

b.Thay mặt công ty tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và giải trình khi có yêu cầu.

3. Cam kết của Hợp Luật sau khi thực hiện thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chuyển đổi loại hình công ty

- Cung cấp văn bản liên quan đến nội dung chuyển đổi loại hình công ty.

4. Thành phần hồ sơ:

a. Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH Một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Danh sách thành viên (mẫu quy định);

3. Điều lệ (mẫu tham khảo);

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

4.2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

5. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế;

6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

b. Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Điều lệ (mẫu tham khảo);

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;

5. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty;

6. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

C. Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Điều lệ (mẫu tham khảo);

3. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;

4. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

5.1 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình chủ tịch công ty;

5.2 Danh sách người đại diện theo ủy quyền (mẫu quy định) và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên;

6. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (mẫu tham khảo);

7. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty;

8. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

0. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

10. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

11. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng liên hệ:

Tổng đài tư vấn: 1900 63 6995 hoặc Hotline: 0942 391 917 – 0964 79 97 79

Email: info@hopluat.com.vn

Hợp Luật – Cùng bạn xây dựng tương lai