0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ Giấy Phép Các Loại

Dịch vụ cấp giấy phép ATTP do Bộ Y Tế quản lý

Bộ Y Tế chịu trách nhiệm tống nhất cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nước uống,...


Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hiện nay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho 2 đối tượng bao gồm Nhà đầu tư nước ngoài và Tổ chức có tỷ lệ vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên. Nhà đầu tư trong nước và tổ chức có tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài dưới 51% không thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư như trước kia


Dịch vụ cấp phép ATTP

Cơ sở sản xuất, kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm là các đối tượng bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty cổ phần Hợp Luật hướng dẫn và hỗ trợ quý khách hàng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, con người, hồ sơ giấy tờ để việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật